Ekipa broji 3 takmičara/takmičarke. Ekipa nema zamjenu. Susret ne može početi ako jedna od ekipa ili obadvije ekipe nemaju po 3 takmičara/takmičarke. Susret se prekida ako u jednoj od ekipa ima manje od dva takmičara-takmičarke. U tom slučaju proglašava se za pobjednika suparnička ekipa. Obavezna je izmjena mjesta. Igra se u dva dobijena seta. Pobjednik je ona ekipa koja prva osvoji 21 bod. U slučaju da neka ekipa osvoji 21 bodova, a suparnička ima jedan poen manje, susret se nastavlja dok jedna od ekipa ne bude ostvarila dva poena razlike. Za sve što  nije predviđeno  ovim propozicijama, primjenjivaće se zvanične propozicije Odbojkaškog saveza  CG.

 

PRAVILA ZA SVE DISCIPLINE

Kapiten ekipe dostavlja delegatu spisak članova ekipe.

Pojedinačni plasman određuje se na osnovu pojedinačno postignutog rezultata takmičara/ takmičarke.

Ekipni plasman po disciplinama se određuje sabiranjem rezultata svih  takmičara/takmičarki.