Ekipu za basket sačinjavaju 4 igrača - 3 su u igri, a jedan je zamjena. Susret traje 20 minuta ili dok jedna ekipa ne postigne 16 poena. Ukoliko se igra završi neriješenim rezultatom istekom 20 minuta, 4 igrača izvode po jedno bacanje. Ukoliko je i tada neriješeno ekipe naizmjenično izvode po jedno bacanje do pobednika. Sudija novčićem odredjuje koja će ekipa prva izvoditi bacanje. 

Bacanjem novčića odredjuje se ekipa koja će prva dobiti loptu. Prije svakog napada loptu mora da dodirne jedan od protivničkih igrača, a prije svakog šutiranja na koš loptu moraju da dodirnu svi  igrači  iz iste ekipe. Svaki početak akcije kreće van linije 6,75 (linije za 3 poena). 

Nakon svake promjene posjeda lopte, lopta mora da se doda natrag iza linije (tri poena), u suprotnom lopta se dodjeljuje protivničkoj ekipi. Poslije svakog postignutog koša lopta se dodjeljuje protivničkoj ekipi. Ukoliko se ne postigne koš iz akcije, ekipa koja je šutirala, ako ponovo uhvati loptu, ima pravo da nastavi napad šutiranjem na koš, a ako loptu osvoji protivnička ekipa lopta mora da se vrati van linije (tri poena) prije nego ta ekipa započne napad. U slučaju `mrtve lopte`, loptu dobija ekipa koja je bila u odbrani.

Svako ubacivanje lopte u koš računa se kao jedan poen, osim ako je koš postignut van linije  (tri poena), kada se pogodak računa kao dva poena. Ukoliko sudija konstatuje namjerno odugovlačenje napada, upozorava ekipu, a ako ona u roku od 10 sekundi poslije upozorenja ne sutira na kos, oduzima im loptu.


Ekipa nema ograničenja u broju izmjena, a izmjena se moze izvrsiti samo poslije postignutog koša ili kada je lopta van igre.

 
Samo kapiten ekipa može da komunicira sa sudijama. 

Faulovi:

  1. a) u slučaju nasilničkog ponašanja ekipa se diskfalifikuje sa igara,
  2. b) namjerni faulovi se kaznjavaju slobodnim bacanjem i dodjeljivanjem lopte fauliranoj ekipi; ako isti igrač  napravi dva namjerna faula u jednom meču isključuje se do kraja tog meča,
  3. c) kada igrač bude fauliran u šutu dobija slobodno bacanje, a ukoliko iz tog šuta postigne koš nema dodatnog slobodnog bacanja,
  4. d) nakon 7 faulova iste ekipe svaki naredni faul znači jedno bacanje i lopta sa strane za fauliranu ekipu.

 

PRAVILA ZA SVE DISCIPLINE

Kapiten ekipe dostavlja delegatu spisak članova ekipe.

Pojedinačni plasman određuje se na osnovu pojedinačno postignutog rezultata takmičara/ takmičarke.

Ekipni plasman po disciplinama se određuje sabiranjem rezultata svih  takmičara/takmičarki.